Historie

Vážení sportovní a obchodní přátelé, členové a příznivci fotbalového klubu TJ SAPELI Polná, vítáme Vás na našich internetových stránkách. Chtěl bych Vás jménem naší tělovýchovné jednoty seznámit se stručnou historií našeho klubu, který založila parta pětadvaceti nadšenců z šesti obcí.

Dne 11. srpna 1978 založili v kulturním domě v Janovicích bratři Cinkové, bratři Bratršovští, J.a R. Vomelové a spol. tělovýchovnou jednotu Vysočina Janovice. Vysočina proto, protože místní zemědělské družstvo Vysočina bylo po dlouhá léta jediným garantem klubu.

Od výše jmenovaného data se první předseda Jan Vomela a jeho kolegové měli co ohánět. Neměli jsme vlastní hřiště a tak první sezónu odehráli v Rybném, druhou ve Stříteži. Po dvou letech dřiny došlo ke kolaudaci vlastního hřiště ve Stáji a od sezóny 1980/1981 se zde hrají soutěžní utkání. Dílem hráčů, funkcionářů a příznivců vznikl nový sportovní stánek. Tisíci brigádnických hodin odpracovaných na trávníku, kabinách, oplocení a zábranách za brankami byl položen základ dalšího vývoje klubu.

Do aktivního dění v tělovýchovné jednotě jsem vstoupil na jaře roku 1988 a spolu s Vladislavem Cinkem jsme iniciovali další práce na fotbalovém areálu. Brzy se přidali další zástupci mladé generace – J. Komárek, J. Klíma, bratři Boháčkové, M. Vavera, M. Tuma, J. Tuma a řada dalších. Tak spatřila světlo světa tribunka, bylo dokončeno kompletní oplocení, ozvučení a vyrostlo zázemí pro rozhodčí. V roce 1992 jsme podnikli do té doby největší stavební akci a rozšířili stávající hrací plochu o bezmála třináct metrů. V rekordních třech dnech odvezlo zeminu na sedmdesát Tater.

Ruku v ruce s úpravami sportoviště šly výsledky fotbalového klubu. V sezóně 1992/1993 přišel postup do okresního přeboru. Ve čtyřiadevadesátém bylo založeno „B“ mužstvo a hrát začali naši dorostenci a žáci.

Od 1. ledna 1996 dochází ke změně nazvu klubu, z TJ Vysočina Janovice se na dalších patnáct let stává TJ SAPELI Janovice. Hlavním sponzorem klubu je firma SAPELI Polná s.r.o., která společně s firmou SABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o. Bohdalov zajistila stabilizaci klubu a umožnila její další rozvoj. Po vítězství v OP Jihlavska ročníku 1996/1997 jsme postoupili do I.B třídy Jihomoravské župy. Tehdy jsme si mysleli, že už víc ani nemůžeme dokázat, zvláště, když byla první sezóna tak těžká. Ale překážky a svízele jsou od toho, aby se překonávaly. A nám se to podařilo.

Datum 11. června 2002 se do historie klubu zapsalo jako vstup do I.A třídy nově vzniklého kraje Vysočina. V té chvíli jsme cítili obrovské zadostiučinění za všechny, kteří se po celá léta o janovický fotbal starali a dokázali, že i ve skromných podmínkách malého klubu se dá provozovat dobrý sport. A to jsme v té chvíli ještě netušili, že v premiérové „átřídní“ sezóně obsadíme fantastické třetí místo a že po podzimu 2003/2004 budeme dokonce druzí.

Rok 2003 byl rokem oslav čtvrtstoletí založení naší tělovýchovné jednoty. Podařilo se nám vydat publikaci o 25 letech janovického fotbalu, podařilo se nám zajistit výrobu vlajek i minidresíků. Uskutečnil se slavnostní večer, na kterém se nejen vzpomínalo a slavilo, ale na kterém byli oceněni nejvýznamnější hráči a funkcionáři. Byli jimi Vladislav Cink, Jiří Matějíček, Josef Boháček, Josef Bratršovský, ing. Vladimír Musil, Jaroslav Tuma, Zdeněk Urban, Jan Klíma, Jan Komárek, Petr Klíma, Josef Smejkal a Filip Gondek. Zvláštní ocenění za podporu sportu a tělovýchovy získali pánové Jindřich Procházka a Jiří Šmrha. Vyvrcholením oslav byl o bezesporu exhibiční fotbalové utkání ve kterém proti našemu výběru nastoupila stará garda Bohemians Praha v čele s Antonínem Panenkou a dalšími sedmi reprezentanty bývalého Československa. Před nádhernou diváckou kulisou /550 diváků/ se hrál atraktivní, na góly bohatý duel s výsledkem 6:6.

Po úspěšných oslavách čtvrtstoletí klubu nastaly nejlepší sapelácká fotbalová léta. V sezóně 2003/2004 jsme v I.A třídě i na jaře udrželi druhé místo a postoupili do krajského přeboru, což byl obrovský úspěch, který jsme dokázali potvrdit vynikajícím 8.místem v první sezóně v KP – 2004/2005.

V dalším roce jsme potom soustředili na největší stavební akci v historii klubu – připravovali jsme výstavbu nových kabin. I přesto jsme skončili v KP na 12.místě.Další sezónu jsme odehráli zpět v I.A třídě a místo tréninků a o sobotách jsme stavěli kabiny. Bylo to velmi náročné, ale v podstatě za rok jsme dokázali svépomocí /za materiálové podpory řady našich sponzorů a příznivců/ vybudovat nové sportovní zázemí. A o tom, že nás stavba kabin opravdu stmelila svědčí i to, že jsme se stali vítězi I.A třídy v soutěžním ročníku 2006/2007 a znovu jsme postoupili do krajského přeboru.

Celková pohoda se přenesla i do dalšího působení v krajském přeboru, kde jsme celou sezónu hráli v horní polovině tabulky a skončili jsme na velmi pěkném osmém místě z šestnácti účastníků. Z legislativních důvodů ČMFS /nedostatek týmů mládeže/ jsme však museli soutěž opustit a sestoupit zpět do I.A třídy. Tento byrokratický sestup se odrazil na výkonnosti týmu, někteří hráči odešli hrát vyšší soutěže, někteří hráči hráli pod své možnosti, bylo těžké najít motivaci.

Odrazem toho jsou dvě čtvrtá místa v I.A třídě v sezónách 2008/2009 a 2009/2010 i když třeba v té prvně zmiňované nám chyběl k druhému místu pouhý bod.

V dalším soutěžním ročníku I.A. třídy 2010/2011 se náš tým představil ve famózní formě a z 26 mistrovských utkání prohrál pouze jednou a vyhrál soutěž se ziskem neuvěřitelných 66 bodů, což bylo rekordem I.A. třídy. Postoupili jsme tedy znovu do krajského přeboru a s prakticky nezměněným kádrem jsme v následujících dvou sezónách obsadili v nejvyšší krajské soutěží skvělé 4. místo /2011-2012/ a 5. místo /2012-2013/. Svěřenci trenérů Jana Chramosty a Petra Klímy excelovali v ročníku 2011/2012 zvláště v domácím prostředí, o rok později již byla bilance úspěšnosti v utkáních doma a venku vyrovnaná.
Připomeňme si ještě veleúspěšnou sestavu Sapeláků z ročníků 2011/2012 a 2012/2013.
Gólmani: Petr Koubek, Pavel Krpálek, Libor Bratršovský.
Hráči v poli: Petr Tržil, Tomáš Reiterman, Petr Barák, Lukáš Slezák, Marek Zamazal, Robert Černý, Jiří Šebesta, kapitán Milan Špendlíček, Jan Vacek, Matěj Brnický, Patrik Fišer, Luboš Morkus, Luboš Rychtecký, David Padrnos, Jakub Szabó, Tomáš Vystrčil, Martin Matějíček, Pavel Matějíček, Leoš Boháček.

Měl bych se ještě zmínit o hráčích a trenérech, kteří v našem klubu úspěšně působili. Z pozice trenéra byl jednoznačně nejúspěšnějším a nejpracovitějším Jan Klíma, se kterým tým postoupil postupně z okresního až do krajského přeboru. Není tajemstvím, že jsme se spoustu věcí naučili a řadu problému konzultovali a dá se říci dodnes konzultujeme s velkým fotbalovým odborníkem a skvělým člověkem Josefem Vrzáčkem.

Co se hráčů týče, od roku 1978 jich nastoupilo v našem dresu již pěkná řádka. Z té starší garnitury patřili k nejlepším zcela jistě bratři Boháčkové, bratři Cinkové, Vl. Musil, P. Bratršovský a další. Ze střední, velmi úspěšné garnitury to byli P. Klíma, F. Kabátek, D. Karásek, M. Fišer, P. Dvořáček, P. Krpálek, J. Smejkal, P. Doucha a řada dalších. Ze současných hráčů je jednoznačnou ikonou kapitán Sapeláků Milan Špendlíček, následují ho Tomáš Reiterman, Petr Tržil, David Padrnos a další.

V posledních letech je stále těžší a těžší zajistit prostředky na chod oddílu. O to více si vážíme našich obchodních partnerů a jejich materiální nebo finanční pomoci našemu klubu. Patnáctiletá podpora generálního sponzora našeho klubu - firmy SAPELI, a.s. vyústila k 1.7.2011 ke změně názvu našeho klubu. Od sezóny 2011/2012 startujeme ve všech soutěžích pod novým názvem - stejnojmenném s naším generálním partnerem - TJ SAPELI Polná. Druhým největším garantem našeho klubu je SABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o. a i jejím majitelům manželům Bradáčovým patří obrovský dík. Poděkování patří i všem dalším, cca čtyřiceti sponzorům našeho klubu. Velmi si vážíme i vstřícného postoje občanů ve Stáji, kde již od roku 1980 působíme. Vedení obce nám v rámci jejich možností vychází maximálně vstříc.

Co říci závěrem?

Máme krásný sportovní areál, dosahujeme velmi pěkných sportovních výsledků. Všichni naši hráči hrdě nosí dresy s logy SAPELI a SABRA, diváci i sponzoři jsou s námi spokojeni. Co si více přát? Přejme si, až budou jednou bilancovat naši pokračovatelé, aby mohli říci nebo napsat to samé, co jste četli v předcházejících větách.

Aby byli hrdí na svůj klub a aby dokázali nést štafetu úspěchů a ještě je rozšiřovat.

Přeji TJ SAPELI Polná jen to nejlepší.

Jiří Babínek - předseda TJ SAPELI Polná
Historie v datech

1978

založení TJ Vysočina Janovice

1978/1979

první mistrovská soutěž (IV. třída Jihlavska), domácí utkání hrány v Rybném

1979/1980

domácí utkání hrány ve Stříteži

1980/1981

kolaudace stávajícího hřiště ve Stáji

1981

započato s výstavbou kabin, do konce roku hotova hrubá stavba, zastřešeno

1981/1982

postup do III. třídy

1982

omítky, příčka, podbití stropů, na hřišti nové kovové branky nahradili původní dřevěné

1983

vybavení šaten lavicemi, stoly, věšáky, obílení šaten

1984

vybudována odpadní jímka, zhotovena venkovní fasáda, kanalizace, odpady, vodovod, podlahy

1985

oplocení spodní strany hřiště

1986

elektroinstalace, obložení soklu kabřincem, vysázení stromků

1987

nátěry střech, okapů, lavic, stolů

1989

dobudování sociálního zařízení, terénní úpravy, dokončení šatny rozhodčích, zavedení rozhlasu, výstavba chodníků

1992

rozšíření hrací plochy na současné rozměry 102 x 61 metrů, zbudování tribuny

1992/1993

postup do okresního přeboru

1995

instalace ukazatele scóre a časomíry

1995/1996

2. místo v okresním přeboru

1996

od 1.1. změna názvu TJ na TJ SAPELI Janovice, vstup generálního sponzora SAPELI Polná s.r.o. do klubu

1996/1997

1. místo v okresním přeboru, postup do I. B třídy

1997

rekonstrukce zábran za brankami, vybudování střídače, přeložka vody pro závlahu hrací plochy, oplocení horní části stadionu

1997/1998

7. místo v 1. sezóně I. B třídy Jihomoravské fotbalové župy

1998/1999

8. místo v I. B třídě

1999

nové sociální zařízení, vrtaná studna pro závlahu, nové interiérové dveře

1999/2000

8. místo v I. B třídě

2000/2001

3. místo v I. B třídě

2001/2002

5. místo v I. B třídě, reorganizace soutěží v rámci nového krajského uspořádání a postup do I. A třídy KFS Vysočina

2002

zabudování nových laviček po celém areálu, nová přípojka pitné vody

2002/2003

3. místo v I. A třídě

2003

kompletní nátěry střech, střídaček, buněk, zábran za brankami, výměna zábran za sítě, nové oplechování buněk, vysázení modřínů, rekonstrukce rozhlasu, výměna venkovních dveří, nové oplocení spodní části ke stadionu

2003/2004

2. místo v I. A třídě, postup do krajského přeboru

2004/2005

8. místo v krajském přeboru

11.3.2005 - 20.7.2006

výstavba nových kabin svépomocí

2005/2006

12. místo v krajském přeboru

2006/2007

1. místo v I. A třídě, postup do krajského přeboru

2007/2008

8. místo v krajském přeboru, administrativní sestup

2008/2009

4. místo v I. A třídě

2009/2010

4. místo v I. A třídě

2010/2011

1. místo v I. A třídě, postup do krajského přeboru

2011

od 1.7. změna názvu TJ na TJ SAPELI Polná, generálním sponzorem klubu je i nadále SAPELI, a.s.

2011

22. ledna 2011 zemřel bývalý důrazný útočník našeho klubu Kamil Diviak ve věku pouhých 41 let.

2011/2012

4. místo v krajském přeboru

2012

2. října zemřel ve věku 73 let skvělý člověk, velký sportovec a příznivec našeho klubu Jiří Šmrha.

2012/2013

5. místo v krajském přeboru

2013

13. dubna náhle zemřel ve věku 52 let náš kamarád a mecenáš našeho klubu Manek Bradáč.

2013/2014

7.místo v krajském přeboru

2014/2015

5. místo v krajském přeboru, "B" tým vítězem III. třídy

2015/2016

3. místo v krajském přeboru po podzimní části

2015

Od 13.11.2015 změna názvu klubu - TJ SAPELI POLNÁ, z.s.

2016

16. ledna zemřel zakládající člen TJ a bývalý vynikající obránce Jiří Matějíček.

2015/2016

7. místo v krajském přeboru

2016/2017

3. místo v krajském přeboru po podzimní části

2016/2017

3.místo v krajském přeboru - nejlepší umístění v historii klubu

2017/2018

7.místo v krajském přeboru

2018

Rekonstrukce staré budovy kabin, výměna oken, nová sociálka, oprava soklu, nová fasáda. Vybudování nového chodníku okolo staré budovy až k novým kabinám, nátěry podhledů obou budov, nová fasáda velkých kabin, zhotovení nových laviček, nové nátěry konstrukcí zábran a zábradlí. Nové sociálky v obou šatnách velkých kabin. Nová ochranná síť za brankami, nové sítě v brankách atd. Největší rozsah prací od roku 2006.
Historické dokumenty a fotografie

Soupiska družstva a seznam členů TJ Vysočina Janovice z roku 1978.

TJ Vysočina Janovice z roku 1981.
Stojící zleva: P. Boháček, J. Hrůza, J. Dufek, L. Chvátal, Z. Urban, J. Půža, J.Vomela, M. Bratršovský a J. Bratršovský.
V popředu zleva: R. Vomela, J. Cink, J. Štěpánek, J. Matějíček, M. Vavera, V. Cink a P. Dufek.

Archivní snímek společného celku JZD Vysočina a JZD Skalka Brzkov, který se úspěšně účastnil Zlatých pohárů Zemědělských novin.
Nahoře zleva: F. Sobotka, Z. Bárta, J. Kratochvíl, B. Bárta, K. Sobotka, J. Babínek, J. Půža, J. Boháček a M. Vlček.
Dole zleva: J. Cink, Z. Urban, P. Dufek, M. Vavera a Vl. Cink.Stavba vlastního zázemí TJ SAPELI

img-817111516-0001.jpgimg-817111539-0001.jpgimg-817111552-0001.jpgimg-817111605-0001.jpgimg-817111621-0001.jpgimg-817111632-0001.jpgimg-817111649-0001.jpgimg-817111658-0001.jpgimg-817111712-0001.jpgimg-817111718-0001.jpgimg-817111729-0001.jpgimg-817111745-0001.jpgimg-817111755-0001.jpgimg-817111806-0001.jpgimg-817111817-0001.jpgimg-817111831-0001.jpgimg-817111840-0001.jpgimg-817111852-0001.jpgimg-817111902-0001.jpgimg-817111914-0001.jpgimg-817111925-0001.jpgimg-817111934-0001.jpgimg-817111944-0001.jpgimg-817111952-0001.jpgimg-817112003-0001.jpgimg-817112014-0001.jpgimg-817112024-0001.jpgimg-817112037-0001.jpgimg-817112043-0001.jpgimg-817112052-0001.jpgimg-817112059-0001.jpg

 

Oslava čtvrtstoletí TJ SAPELI bez kazu

img-817111117-0001.jpgimg-817111129-0001.jpgimg-817111144-0001.jpgimg-817111158-0001.jpgimg-817111211-0001.jpgimg-817111225-0001.jpgimg-817111236-0001.jpgimg-817111247-0001.jpgimg-817111304-0001.jpgimg-817111316-0001.jpg

 

Další fotografie z historie klubu

img-817110736-0001.jpgimg-817110803-0001.jpgimg-817110813-0001.jpgimg-817110842-0001.jpgimg-817110854-0001.jpgimg-817110906-0001.jpgimg-817110919-0001.jpgimg-817110941-0001.jpgimg-817110956-0001.jpgimg-817111005-0001.jpgimg-817111024-0001.jpgimg-817111041-0001.jpgimg-817111053-0001.jpgimg-817112114-0001.jpgimg-817112124-0001.jpg